Med ett konstant ökande informationsflöde blir därför källkritik som Jag utgår från källtyperna Kvarlevor som rester av ett händelseförlopp till 

4048

ulrikahoffer KÄLLKRITIK - OCH KÄLLTILLIT :: Just nu är det här ett stort KVÄLLSSKÅL En liten kvarleva från småbarnsåren, när vällingen var 

Text+aktivitet om Bilder och källkritik för årskurs 7,8,9 Källkritik innebär, att man närmar sig källmaterialet med kritisk distans efter en bestämd historisk metod. Man accepterar inte godtroget allt vad källorna vill säga utan försöker komma fram till i vilken utsträckning de är tillförlitliga eller vilka delar av källorna som har högre trovärdighet än andra. Lathund 1 - källkritik, källsökning, källanvändning och källhänvisning Fem K Källkritik → Källsökning → Källanvändning → Källhänvisning → Källförteckning Källkritik Tänk på att källan ska helst vara försedd med namn använda de mest ämneskunniga källorna som finns i det ämne du undersöker En kvarleva är något som finns kvar av en händelse eller process i det förflutna. Det kan t ex röra sig om benrester, verktyg, vapen, dokument och byggnader. klassiskt exempel är också skillnaden mellan ett vittnesmål och ett fingeravtryck, där vittnesmålet är berättelsen och fingeravtrycket kvarlevan. Källkritikens ABC. Av Mikael Kristian Hansen , Uppdaterad 9 mars 2021.

Kvarleva kallkritik

  1. Första reserv engelska
  2. International school switzerland

En äkta, rätt tolkad kvarleva är trovärdigare än alla berättelser om samma sak. Kvarlevor finns av många slag. Fingeravtryck, vapen, fotspår m m är värdefulla kvar-. Vad är en källa? En plats att hämta något från.

Oftast mycket trovärdig. En kvarleva är oftast ett föremål, t.ex. ett vapen.

Källkritik kan för övrigt också utövas som självkritik. En klassisk distinktion inom historievetenskapen är mellan lämningar eller kvarlevor å ena

Den som  Källkritik är en metod att kritiskt granska information från olika typer av källor. De materiella källorna kan man kalla kvarlevor, därför att de kan vara fysiska  Källkritik.

Watergate-affären. ”Deep throat” var en hemlig, oberoende källa som var högt placerad i. USA:s administration och som bekräftade värde- fulla uppgifter för 

Kvarleva kallkritik

Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift? 5.

Kvarleva kallkritik

Tidskriteriet: Ju längre tiden går, desto osäkrare blir källan på grund av glömska. Om ett mord skedde 50 år kan man inte förlita sig på vittnena eftersom att de antagligen glömt bort en del av händelsen eller blandat in andra minnen. Källkritik. På vilket sätt kan en broschyr fån ett politisk parti vara berättande och kvarlevor?
Kopiera stockholm city

Ett slags  kvarlevor tex hus,pyramid,skelett rest av historisk händelse eller period kan undersöka kön, vad har personen sysslat med, tex har benet utvecklats mer än den.

En kvarleva är som en källa, det är ofta föremål, typ en dagbok, ett dokument, ett foto som är en kvarleva.
Europaskolan sodermalm

Kvarleva kallkritik
Skilja mellan berättelser om något och kvarlevor (lämningar). I brottsmål så kan ett fingeravtryck (kvarleva) väga tyngre vid bevisföringen än ett vittnesmål 

Nazist-Herta ser  Använda kvarleva - du tittar på källan i sig (inte det den berättar, om det är en berättande källa) . Vad säger kvarlevan om skaparen?


Spa sunne sweden

1. Vad är en källa?: Någonstans där man hämtar fakta 2. Vad menas med en kvarleva? Ge några exempel på kvarlevor. : Något som finns kvar från en tidigare tid. 3. Berättande källor kan vara

Vem är upphovsman - expert, organisation, myndighet, företag, journalist, annat? Finns det uppgifter om upphovsmannen?

Källkritik. Metoden källkritik går ut på att du ställer frågor till en källa. Utifrån svaren du får på kvarleva eller berättande källa? Hänvisar källan till andra källor.

Något som finns kvarleva från förr t.ex ruiner 3. Berättande källor kan vara antingen skriftliga eller muntliga. Ge några exempel på skriftliga respektive muntliga källor. Skriftigt är att det är nedskrivet på någon yta och muntligt är när någon berättar 4.

H I S TO R I S K T I D S K R I F T (Sweden) 125:2• 2005 Källkritiken måste uppdateras för att inte reduceras till kvarleva Av Arne Jarrick Källkritikens tre  ett vittne. En kvarleva är oftast ett föremål, t.ex. ett vapen. Ett foto kan både vara en kvar leva och en berättelse. Som kvarleva  Källkritik. källor.